Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasem se zpracováním osobních údajů povoluje dotyčná osoba společnosti Koska.cz, se sídlem Sokolovská 5, Karlovy Vary, 36005, IČ:64191621, zapsané v živnostenském rejstříku vedeném na Městském úřadu v Sokolově,  (dále jen “Správce”), aby ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje dotčené osoby:

     Robert Kostaňuk

 • název společnosti: Koska.cz
 • adresa: Dlouhá 635/7, Horní Slavkov 35731
 • e-mailem: info@koska.cz
 • telefonní číslo: +420602943426

Jméno, příjmení, název společnosti, adresa, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem nákupu produktů. Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 5 let.

Zpracování osobních údajů

Souhlasem se zpracováním osobních údajů uděluje dotyčná osoba svůj výslovný souhlas s výše uvedeným zpracováním. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to  zasláním emailu společnosti Koska.cz [odkaz]

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem. Osobní údaje mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • Poskytovatel webhostingu: Wedos.cz

Práva na opravu, zapomnění a přístup k osobním údajům dotčené osoby

Prosím vezměte na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů má dotčená osoba právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • vyžádat od nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • vyžádat od nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás výpis těchto údajů a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat od nás vymazání těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Domů
Hledat
Můj účet
0